Aktualności | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

...

 • 2022-05-02

  Specjalna edycja Targów Pracy WETI

  Do uczestnictwa w specjalnej edycji Targów Pracy w roku 70-lecia WETI, które odbędą się 9-10 maja 2022 r. w budynku WETI B zaproszone zostały firmy ściśle współpracujące z Wydziałem, w szczególności w ramach: wykładów zaproszonych, współtworzenia treści programowych, uczestnictwa w ramach studenckich projektów badawczych, wspólnej realizacji projektów finansowanych ze...

 • 2022-03-17

  Specjalny rocznicowy koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej

  10 marca 2022 roku odbył się koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej zorganizowany dla uczczenia 70. rocznicy utworzenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.  W części oficjalnej koncertu dziekan Wydziału ETI, prof. Jacek Stefański, krótko przedstawił historię i teraźniejszość wydziału. Następnie niepodzielną władzę nad...

 • 2022-02-21

  Inauguracja studiów II stopnia i drugiej edycji Projektów Badawczych

  23.02.2022 w Audytorium 1NE odbyła się inauguracja studiów II stopnia na Wydziale ETI PG. Dziekan WETI prof. Jacek Stefański, inaugurując Nowy Rok Akademicki, zachęcał studentów do uczestnictwa nie tylko w obowiązkowych zajęciach, ale również w pracach kół naukowych oraz namawiał do aktywności w innych studenckich działaniach pozanaukowych. Pełnomocnik Dziekana ds....

 • 2021-12-12

  Wszystkie zajęcia dla studentów WETI będą odbywać się w formie zdalnej

  Decyzją władz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i w porozumieniu z władzami uczelni, w  dniach 3-9 stycznia 2022 r. wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału ETI będą odbywać się w formie zdalnej - dotyczy to wszystkich zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.   Wyjątek od powyższego stanowi jedynie 7 semestr studiów stacjonarnych I stopnia...