Logo obchodów Zdjęcie Wydziału ETI

Nasz wydział powstał blisko 70 lat temu, w roku 1952. Z punktu widzenia człowieka – to bardzo dużo, ale z punktu widzenia uczelni wyższej to bardzo niewiele. W tym krótkim czasie wydział stał się wiodącą jednostką badawczo-dydaktyczną w Polsce w obszarze szeroko rozumianych nowoczesnych technologii informatycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Władze wydziału podjęły decyzję o ogłoszeniu roku akademickiego 2021/22 rokiem obchodów tej rocznicy. Rok ten będzie bogaty w wydarzenia rocznicowe, których zwieńczeniem będzie jubileuszowa sesja 26 maja 2022 roku. Zostaną ogłoszone różne konkursy przeznaczone dla pracowników i studentów. Zaplanowane są też wydarzenia o charakterze towarzyskim i rozrywkowym.

Zapraszamy wszystkich związanych uczuciowo z naszym wydziałem – pracowników, studentów i absolwentów, nie tylko do udziału w tych wydarzeniach, ale także do aktywnego kształtowania tego naszego rocznicowego roku. Niech to będzie rok wyjątkowy, tak jak wyjątkowy jest nasz wydział, z jego niepowtarzalną atmosferą nauki, ale i wzajemnej życzliwości i sympatii.

W serwisie eti.pg.edu.pl/70-lat będziemy prezentować informacje o wszystkich wydarzeniach rocznicowych. Zachęcamy też do przesyłania na podany w tym serwisie adres komitetu organizacyjnego wszelkich materiałów, które mogą wzbogacić nasze wydziałowe rocznicowe repozytorium.