Wystąpienie Dziekana WETI na koncercie inaugurującym obchody 70-lecia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wystąpienie Dziekana WETI na koncercie inaugurującym obchody 70-lecia

Wystąpienie Dziekana WETI prof. Jacka Stefańskiego na koncercie w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku inaugurującym obchody jubileuszu 70-lecia powstania wydziału

Wystąpienie DziekanaFot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Początki powstania naszego wydziału sięgają roku 1945, w którym w strukturach Wydziału Elektrycznego zaczęły funkcjonować dwie Katedry: Radiotechniki pod kierownictwem prof. Pawła Szulkina i Teletechniki pod kierownictwem prof. Łukasza Dorosza. To właśnie z tych katedr w roku 1952 wydzielił się Wydział Łączności.

W historii każdej instytucji zawsze najważniejsi są ludzie. Nie sposób w tak krótkim wystąpieniu wymienić wszystkich. Wspomnę o nielicznych, których można nazwać prekursorami. Prof. Leonard Knoch, specjalista z zakresu techniki nadawczej oraz teorii modulacji i detekcji sygnałów. Prof. Józef Lenkowski, ekspert w teorii obwodów i technice odbioru radiowego. Prof. Roman Zimmermann, autor wielu podręczników akademickich z miernictwa. Prof. Wiktor Szukszta, który zajmował się technikami łączeniowymi (telekomutacją), teorią automatów i układami logicznymi. Prof. Józef Sałaciński, dynamicznie rozwijał współpracę przemysłu z nauką. Prof. Zenon Jagodziński, specjalista w zakresie hydroakustyki.

W późniejszych latach o sile wydziału świadczyli jego absolwenci. Wystarczy wspomnieć o Mariannie Sankiewicz, późniejszej prodziekan wydziału i prorektor uczelni, o której w dalszej części naszego spotkania usłyszymy jeszcze wiele ciepłych słów, i o prof. Jerzym Seidlerze, który zapoczątkował w Polsce badania w zakresie teorii telekomunikacji i przetwarzania sygnałów, teorii pakietowych sieci komputerowych i podstaw informatyki.

W 1965 roku Wydział Łączności zmienił nazwę na Wydział Elektroniki. Cztery lata później struktura katedralna została zamieniona na instytutową. W 1992 wydział powrócił do struktury katedralnej, a od roku 1995 nosi obecną nazwę: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W nowej rzeczywistości, po przemianach ustrojowych 1989 roku, nad rozwojem wydziału pracuje już druga i trzecia generacja profesorów.

Niemal od początku istnienia liczba studiujących na wydziale stale rośnie, czyniąc go jednym z największych wśród wydziałów Politechniki Gdańskiej. Aktualna liczba jego studentów wynosi ponad 2 500. Większość prowadzonych kierunków studiów ma akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niektóre z nich są prowadzone w języku angielskim. Liczba wydanych dyplomów magisterskich na ostatni dzień września 2021 roku wynosi 13 066, dyplomów inżynierskich 6 876, stopień doktora nauk technicznych uzyskało 583 osoby, stopień doktora habilitowanego 122 osoby, a tytuł naukowy profesora 38 osób.

Współczesność wydziału to doskonalenie mechanizmów wspomagających badania naukowe pracowników i doktorantów oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w przemyśle równocześnie z podnoszeniem poziomu kształcenia. W efekcie tych działań wydział w 2016 roku uzyskał najwyższą w kraju kategorię A+ w zakresie prowadzonych badań naukowych i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów podejmujących studia.

Nie jest łatwo podsumować ponad 70-letnią historię Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. To historia jego twórców w latach 50. ubiegłego stulecia, poświęcających się bez reszty idei budowy tego wydziału. To także historia jego pracowników zaangażowanych w odzyskanie przez Polskę suwerenności, a przez polskie uczelnie swobód akademickich. To wreszcie współczesna historia fascynujących wynalazków, wspaniałych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a także współczesność wybitnych osobowości naukowych i dydaktycznych, które są największym dobrem wydziału.

Na zakończenie tej krótkiej retrospekcji historii Wydziału należy wspomnieć o bezcennym wkładzie administracji wydziału na czele z dyrektorami, którzy całą swoją wiedzą i doświadczeniem służyli i służą w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, a którym symbolicznie na ręce obecnego dyrektora Zenona Filipiaka składam serdeczne podziękowania.

Jacek Stefański

Gdańsk, 5.10.2021