60-lecie

Zjazd Absolwentów z rocznika 1971 roku z okazji 50-lecia uzyskania dyplomów!

Absolwenci z rocznika 1966-71 spotkajli się 3 września 2021 roku na Zjeździe z okazji
50-lecia otrzymania dyplomów.
C
zęść oficjalna Zjazdu odbyła się godzinie 11.00 w Audytorium Nr 2 NE,  
w budynku WETI B.

W Zjeździe, wg  informacji organizatorów,  wzięło udział ok. 70. absolwentów z kraju i z zagranicy.

Program zjazdu