Dydaktyka KAMS | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KAMS

Sylwetka absolwenta specjalności

Algorytmy i Technologie Internetowe:

Twórca oprogramowania komputerowego:
1) Musi umieć programować.
2) Potrafi wybrać spośród dostępnych technologii, narzędzi i środowisk programistycznych te, które pozwolą najłatwiej i najszybciej zrealizować
postawione przed nim zadania.
3) Powinien być w stanie dobrać metody i konstrukcje algorytmiczne celem zapewnienia skuteczności i efektywności tworzonego produktu.

Absolwent specjalności Algorytmy i Technologie Internetowe zyskuje kompetencje potrzebne do zmierzenia się z powyższymi problemami, poczynając od implementacji nowoczesnych aplikacji internetowych na prowadzeniu obliczeń naukowo-badawczych kończąc. Ma on świadomość możliwości oraz barier, tak algorytmicznych jak i wpisanych we współcześnie dostępne technologie. Dzięki temu jest przygotowany do efektywnej realizacji różnych etapów budowy szerokiego spektrum aplikacji od aplikacji biznesowych do rozwiązań naukowo-technicznych.

Przedmioty specjalnościowe koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  - Sztucznej inteligencji i uczeniu głębokim (2 nowe przedmioty prowadzone przez specjalistów z przemysłu)
  - Tworzenie wydajnych aplikacji wykorzystujących zarówno lokalne mechanizmy systemowe, jak i technologie internetowe.
  - Efektywna implementacja i elastyczna integracja oprogramowania tworzonego na bazie różnych platform, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań firmy Microsoft.
  - Konstrukcja i analiza modeli matematycznych oraz projektowanie efektywnych algorytmów dla rozwiązywania praktycznych problemów naukowych, w tym komputerowej optymalizacji oraz wspomagania decyzji.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w firmach wytwarzających oprogramowanie komputerowe na stanowiskach developera, projektanta oraz analityka. Osoby zainteresowane znajdą u nas również wiele możliwości rozwoju naukowego.