Stypendyst(k)a w projekcie OPUS 22 UMO-2021/43/B/ST8/01831 - 2 stanowiska | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-04

Stypendyst(k)a w projekcie OPUS 22 UMO-2021/43/B/ST8/01831 - 2 stanowiska

NCN

[PL] Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta w projekcie Opus 22 UMO-2021/43/B/ST8/01831 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla".

[EN] PhD student-scholarship position in an Opus 22 UMO-2021/43/B/ST8/01831 project funded by National Science Centre entitled "A new tool for studying the coelectrolysis process in Solid Oxide Electrolysis Cells using carbon dioxide isotopologue".

Oferta 1

1) Wymagania:

 • Aktywny status studenta studiów stacjonarnych na kierunku: Inżynieria materiałowa lub Nanotechnologia
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wytwarzania i przetwarzania ceramiki funkcjonalnej 
 • Znajomość działania oraz podstawowych pojęć z zakresu tlenkowych ogniw paliwowych oraz tlenkowych elektrolizerów: budowa, podstawy termochemiczne oraz termodynamiczne
 • Podstawowe pojęcie działania drukarki 3D w technologii DLP oraz SLA
 • Umiejętność pracy w grupie 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Znajomość podstawowych technik charakteryzacji materiałów – m.in. XRD, SEM, DSC, TG
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym 
 • Znajomość programu MatLAB oraz podstawowego oprogramowania do designu 3D

2) Zakres zadań
Stypendysta będzie realizował zadania w projekcie OPUS 22 2021/43/B/ST8/01831 pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”

 • Synteza oraz charakteryzacja materiałów ceramicznych do wytwarzania elektrolitów stałych w ogniwach paliwowych metodami druku 3D
 • Synteza materiałów kompozytowych – ceramiczno-metalicznych
 • Wytwarzanie żywic do druku 3D napełnianych ceramiką 
 • Opracowanie profili spiekania kształtek 
 • Opracowywanie wyników oraz pisanie publikacji naukowych 
 • Charakteryzacja strukturalna oraz elektryczna wytworzonych próbek materiałów

Oferta 2

1) Wymagania:

 • Aktywny status studenta studiów stacjonarnych na kierunku: Inżynieria materiałowa lub Nanotechnologia
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wytwarzania i przetwarzania ceramiki funkcjonalnej 
 • Znajomość działania oraz podstawowych pojęć z zakresu tlenkowych ogniw paliwowych oraz tlenkowych elektrolizerów: budowa, podstawy termochemiczne oraz termodynamiczne
 • Znajomość podstawowych reakcji chemicznych w ciele stałym oraz wstępne doświadczenie w prowadzeniu syntezy materiałów metodami mokrymi
 • Znajomość pojęcia techniki tomografii komputerowej (CT)
 • Umiejętność pracy w grupie 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Znajomość podstawowych technik charakteryzacji materiałów – m.in. XRD, SEM, porozymetria, badanie gęstości, tomografia komputerowa (CT)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym 
 • Znajomość programu MatLAB lub innego oprogramowania do obróbki danych 

2) Zakres zadań
Stypendysta będzie realizował zadania w projekcie OPUS 22 2021/43/B/ST8/01831 pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”

 • Synteza oraz charakteryzacja materiałów ceramicznych do wytwarzania elektrolitów stałych w ogniwach paliwowych metodami spiekania konwencjonalnego
 • Dobór dodatków spiekalniczych do proszków elektrolitów w celu obniżenia temperatury spiekania
 • Wytwarzanie próbek elektrolitów oraz kompozytów ceramiczno-metalicznych metodami suchymi oraz mokrymi 
 • Opracowanie profili spiekania elektrolitów oraz kompozytów anodowych 
 • Opracowywanie wyników oraz pisanie publikacji naukowych 
 • Charakteryzacja strukturalna oraz elektryczna wytworzonych próbek materiałów
 • Obróbka danych z tomografii komputerowej materiałów kompozytowych

Warunki dotyczące obu ofert:

3) Warunki zatrudnienia:

 • Planowane zatrudnienie od 1.08.2024 r.
 • Stypendium w kwocie 1250 PLN/msc na okres 14 miesięcy.

4) Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie ogólne o aktywnych statusie studenta
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego wykształcenia oraz aktywności naukowej wraz z wykazem dotychczasowych ocen 
 • List motywacyjny w języku polskim 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proszę o przesyłanie kandydatur na adres e-mail kierownika projektu: piotr.jasinski@pg.edu.pl do dnia 22.07.2024 23:59.
 

9 wyświetleń