Katedra Sygnałów i Systemów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Sygnałów i Systemów

O Katedrze

Katedra Sygnałów i Systemów powstała w 2023 roku z połączenia dotychczas istniejących - Katedry Systemów Automatyki i Katedry Systemów Sonarowych.
Katedra prowadzi zajęcia głównie dla studentów kierunków: Elektronika i Telekomunikacja oraz Automatyka, Cybernetyka i Robotyka.
W skład Katedry wchodzą dwa zespoły, które zajmują się dydaktyką, prowadzeniem prac inżynierskich, magisterskich i rozpraw doktorskich oraz pracami naukowo-badawczymi powiązanymi z obszarami badawczymi Katedry:

  1. Zespół Systemów Automatyki.

  2. Zespół Systemów Wbudowanych.


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Iwona Kochańska
budynek WETI A, pok. EA 749
tel. (58) 347-15-55, (58) 347 69 21
iwokocha@pg.edu.pl