Dla studentów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla studentów

Konsultacje

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
+48 58 347 25 19
maciekn@eti.pg.edu.pl
pokój EA 548
 
dr inż. Paweł Raczyński
+48 58 347 12 74
pawraczy@pg.edu.pl

pokój EA 542
wtorek, 14:15 - 15:00
piątek, 14:15 - 15:00

dr inż. Marcin Ciołek
+48 58 347 25 32
marciole@pg.edu.pl
pokój EA 546
 
dr inż. Krzysztof Cisowski
+48 58 347 12 74
krzcisow@pg.edu.pl
pokój EA 542
 
dr inż. Piotr Fiertek
+48 58 347 12 01
piofiert@pg.edu.pl

pokój EA 544
poniedziałek, 13:15 - 14:00 (pierwsza połowa semestru)
środa, 11:15 - 12:00
piątek, 13:15 - 14:00 (druga połowa semestru)

dr inż. Piotr Kaczmarek
+48 58 347 12 01
piotr.kaczmarek@pg.edu.pl

pokój EA 544
środa, 11:15 - 12:00
czwartek, 10:15 - 11:00

dr inż. Marcin Pazio
+48 58 347 20 10
marcin.pazio@pg.edu.pl

pokój EA 550
 

dr inż. Kamil Stawiarski
+48 58 347 20 10
kamil.stawiarski@pg.edu.pl
pokój EA 550
 
mgr inż. Krzysztof Dudziak
+48 58 347 25 32
krzysztof.dudziak@pg.edu.pl
pokój EA 546
termin ustalany indywidualnie mailowo 
mgr inż. Artur Gańcza
+48 58 347 25 32
artur.gancza@pg.edu.pl

pokój EA 546
środa, 9:00 - 10:00
czwartek, 9:00 - 10:00