Studenci kierunku Automatyka i Robotyka, entuzjaści robotyki, działają w Kole Naukowym Automatyków SKAR, gdzie mają szansę już od pierwszych lat studiów realizować swoje innowacyjne projekty z tej dziedziny. Przykładem mogą być konstruowane i oprogramowywane przez studentów autonomiczne roboty mobilne, uczestniczące co roku w krajowych i międzynarodowych zawodach MiniSumo oraz roboty mobilne, budowane w oparciu o zestawy Lego MindStorms, które corocznie biorą udział w krajowych turniejach robotów. Problemy współpracy wielu robotów rozwiązywane są na przykładzie robotów grających w piłkę nożną. Członkowie Koła, oprócz realizowania własnych pasji, starają się również popularyzować zagadnienia automatyki i robotyki wśród uczniów szkół średnich, studentów innych wydziałów oraz mieszkańców Trójmiasta poprzez organizację otwartych imprez naukowych, a także konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i Dni Robota.

SKAR jest także kuźnią talentów biznesu, o czym świadczy przyznanie w roku 2006 pięciu członkom Koła pierwszej nagrody w konkursie „Jaskółki przedsiębiorczości” w kategorii „Najlepszy biznes plan zbliżający Politechnikę Gdańską do gospodarki”

Zapraszamy na stronę Koła oraz fanpage Koła

Opiekun Koła : dr inż. Piotr Kaczmarek (piotr.kaczmarek@pg.edu.pl)

Prezes Koła: Damian Kąkol (skar.kontakt@gmail.com)