Habilitacje w dyscyplinie ITiT | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Habilitacje w dyscyplinie ITiT

Postępowania habilitacyjne

dr inż.
Iwona Kochańska       

Skład komisji
habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

              Metryczka     

Recenzje:

  • recenzja1
  • recenzja2
  • recenzja3
  • recenzja4
  • Uchwała
  • Decyzja
 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:    26.10.2022

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    26.10.2022

dr inż.
Jerzy Proficz       

Skład komisji
habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

              Metryczka     

Recenzje:

 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:    30.03.2022

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    30.03.2022

dr inż.
Jakub Flotyński        

Skład komisji
habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

              Metryczka     

Recenzje:

 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:    24.02.2022

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    24.02.2022