Przedmioty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przedmioty

Studia I stopnia

Kierunek: Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Semestr I

  Technika cyfrowa

Semestr II

  Technika cyfrowa - laboratorium

Semestr III

  Podstawy automatyki
  Technika cyfrowa II

Semestr IV

  Programowanie obiektowe i grafika komputerowa
  Sterowanie analogowe

Semestr V

  Sterowanie analogowe - laboratorium

 Strumień: Systemy Automatyki

  Algorytmy obliczeniowe
  Języki modelowania i symulacji
  Mechatronika I
  Organizacja systemów komputerowych

Strumień: Systemy Decyzyjne

  Architektura systemów komputerowych

Semestr VI

 Strumień: Systemy Automatyki

  Automatyka inteligentnych budynków
  Energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym
  Organizacja systemów komputerowych - laboratorium
  Programowanie w asemblerze
  Techniki programowania w systemach wbudowanych

 Strumień: Systemy Decyzyjne

  Architektura systemów komputerowych - laboratorium
  Oprogramowanie mikrokontrolerów

Semestr VII

 Strumień: Systemy Automatyki

  Procesory sygnałowe i logika programowalna
  Projekt dyplomowy inżynierski
  Roboty mobilne
  Seminarium dyplomowe inżynierskie
  Systemy wizyjne w automatyce

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Semestr I

  Układy logiczne

Semestr III

  Inżynieria systemów dynamicznych
  Układy logiczne - laboratorium

Kierunek: Informatyka

Semestr II

  Układy cyfrowe

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

Semestr V

  Podstawy organizacji systemów komputerowych
  Podstawy techniki cyfrowej

Studia II stopnia

Kierunek: Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Semestr I

  Automatyzacja procesów technologicznych
  Komputerowe systemy automatyki I
  Nowoczesne metody teorii sterowania
  Procesy losowe - teoria dla praktyka
  Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
  Projekt grupowy

Semestr II

  Filtry Kalmana i sterowanie w warunkach losowych
  Identyfikacja procesów I
  Komputerowe systemy automatyki II
  Komunikacja i wizualizacja w automatyce budynków
  Sterowanie adaptacyjne
  Systemy SCADA w automatyce

Semestr III

  Identyfikacja procesów II
  Procesy losowe i sterowanie stochastyczne III
  Sterowanie rozmyte
  Seminarium dyplomowe magisterskie