Aktualnie w Katedrze Sygnałów i Systemów realizowane są następujące projekty:

Nazwa programu Tytuł projektu Kierownik projektu Instytucja finansująca
Projekt badawczy
OPUS
Uogólnione filtry Savitzky'ego-Golaya dla potrzeb identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki NCN

 

W poprzednich latach w Katedrze (wówczas pod nazwą Katedra Systemów Automatyki) realizowane były następujące projekty:

Nazwa programu Tytuł projektu Kierownik projektu Instytucja finansująca Lata realizacji
Projekt badawczy
OPUS
Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki NCN 2016 - 2019
Projekt programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wizyjny monitoring zakwitów sinicowych za pomoca drona dr inż. Stanisław Raczyński MNiSW 2014 - 2015
Projekt badawczy Usuwanie zakłóceń impulsowych z sygnałów fonicznych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki NCN 2013 - 2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Source localization and navigation using distributed, mobile microphone arrays dr inż. Stanisław Raczyński Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2013 - 2015
Projekt badawczy Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki NCN 2012 - 2015
Projekt badawczy Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego dr inż Stefan Sieklicki NCN 2011 - 2013
Projekt badawczy Nowe podejście do aktywnego tłumienia szumu i drgań prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki Fundację na Rzecz Nauki Polskiej 2010 - 2012
Projekt badawczy Systemy aktywnego tłumienia hałasu i drgań prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki NCBiR 2009 - 2012
Projekt badawczy Samooptymalizujące adaptacyjne metody aktywnego tłumienia zakłóceń wąskopasmowych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki MNiSW 2009 - 2011
Projekt badawczy Analiza i optymalizacja algorytmów identyfikacji procesów o charakterystykach zmieniających się w sposób pseudookresowy prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki MNiSW 2006 - 2008
Projekt badawczy Inteligentny asystent niewidomego dr inż. R. Kowalik Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 2005 - 2007