Podania/Druki do pobrania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Podania/Druki do pobrania

Podania

Termin składania podań zgodny z kalendarzem akademickim

Podania składamy: MojaPG-Dokumenty-eDokumenty-złóż wniosek  (decyzja Dziekana będzie widoczna we wniosku mającym status "wypełniony")

  • masz dług przekraczający 12 pkt. ECTS Wniosek o rejestrację
  • nie zaliczyłeś przedmiotów powtarzanych (bez względu na liczbę pkt. ECTS)  Wniosek o rejestrację
  • starasz się o IZP (wymagane zgody prowadzących) Wniosek o Indywidualne Zaliczanie Przedmiotów (IZP)
  • chcesz rozłożyć płatność na raty Podanie o rozłożenie płatności na raty
  • chcesz złożyć wniosek o urlop Wniosek urlopowy
  • chcesz złożyć podanie w innej sprawie Podanie ogólne do Dziekana
  • chcesz zgłosić powrót z urlopu Wniosek o rejestrację (wraz z załączonym zaświadczeniem od lekarza w przypadku urlopu zdrowotnego)
  • Podanie o przedłużenie sesji
  • jesteś skreślony i chcesz wrócić na studia Podanie o przywrócenie praw studenckich

Wniosek o rozpatrzenie sprawy do rektora (podanie do rektora)  (studenci korzystają z MojaPG-dokumenty-wydruki)


Druki

  • rezygnacja ze studiów (należy dostarczyć do dziekanatu z ELS osobiście lub pocztą tradycyjną) możesz złozyć MojaPG-Dokumenty-eDokumenty-złóż wniosek

Studia niestacjonarne: