Podania/Wnioski | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Podania/Wnioski

Podania

Termin składania podań zgodny z kalendarzem akademickim

Podania składamy wyłącznie: MojaPG-Dokumenty-eDokumenty-dodaj (decyzja Dziekana będzie widoczna we wniosku mającym status "wypełniony")

 • masz dług przekraczający 12 pkt. ECTS Wniosek o rejestrację
 • nie zaliczyłeś przedmiotów powtarzanych (bez względu na liczbę pkt. ECTS)  Wniosek o rejestrację
 • starasz się o IZP (wymagane zgody prowadzących) Wniosek o Indywidualne Zaliczanie Przedmiotów (IZP)
 • chcesz rozłożyć płatność na raty Podanie o rozłożenie płatności na raty
 • chcesz złożyć wniosek o urlop Wniosek urlopowy - inny (urlop dziekański, losowy, przerwa przed powtarzaniem, itp.
 • chcesz złożyć wniosek o urlop zdrowotny Wniosek urlopowy - urlop zdrowotny
 • chcesz złożyć podanie w innej sprawie Wniosek ogólny do Dziekana
 • chcesz zgłosić powrót z urlopu Wniosek o rejestrację po urlopie (wraz z załączonym zaświadczeniem od lekarza w przypadku urlopu zdrowotnego)
 • Podanie o przedłużenie sesji
 • jesteś skreślony i chcesz wrócić na studia Podanie o przywrócenie praw studenckich
 • Wniosek do Rektora o umorzenie opłat wraz z ew. załącznikami
 • Podanie ogólne do Dziekana - Wyjazd zagraniczny
 • Wniosek o indywidualny PLAN studiów

Rezygnację ze studiów składasz MojaPG-Dokumenty-dodaj instrukcja https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/205488129/Sk+adanie+wniosk+w+zgodnych+z+KPA

Podanie o dodatkowy termin zaliczenia/egzaminu (docx, 31.94kB)

Druki

 •  załącznik do podania o Indywidualny Program Studiów najpierw zapoznaj z REGULAMINEM oraz Regulaminem wydziałowym (§16 ust. 2 – 4) UWAGA! Podania składa się co semestr!!! Suma godzin 1 - 3 semestrów studiów II stopnia musi wynosić min. 900 h. Nie można usuwać przedmiotów rdzeniowych !
 •  

Studia niestacjonarne: