Nagrody w konkursie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nagrody w konkursie

Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym "Wygraj indeks WETI" 

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą jako pierwszy kierunek Elektronikę i Telekomunikację)  stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wysokości:

  1. miejsce – 600 PLN miesięcznie,
  2. miejsce – 400 PLN miesięcznie,
  3. miejsce – 300 PLN miesięcznie.

Liczba i kwoty stypendiów  mogą ulec zmianie w zależności od wyników konkursu.

Laureaci Konkursu uzyskują prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja WETI PG na studiach stancjonarnych w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.