Profesor Marcin Gnyba - „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-20

Profesor Marcin Gnyba - „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wręczenie odznaki

Szanowni Państwo!

Mamy wielki zaszczyt poinformować, że na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Pan Wiktor Tyburski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, działając w imieniu Ministra Zdrowia, uroczyście wręczył odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Panu Profesorowi Marcinowi Gnybie, Wiceprezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Politechnice Gdańskiej.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawana jest zasłużonym honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. W tym miejscu należy podkreślić, że Pan Profesor Marcin Gnyba znacząco przekroczył wymaganą ilość oddanej krwi, a mianowicie oddał dotychczas 52,2 litra krwi. Liczba osób, którym jego krew pomogła, a nawet uratowała życie, jest znacząca.

W uroczystym wręczeniu odznaki udział wzięli i gratulacje złożyli:

- Pan Wiktor Tyburski - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,

- Pan Prof. dr hab. inż. Jacek Stefański – Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,

- Pani Agnieszka Kwapisiewicz – Wiceprezeska Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,

- Pani Beata Orzeszek z Działu Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,

- Pan Sławomir Ambroziak - Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. doc. dr inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej przy Politechnice Gdańskiej

104 wyświetleń