Treść

  

Zdjęcie KASK

Kierownik
dr hab. inż. Paweł Czarnul, profesor uczelni
budynek A, pok. 526
tel. 48 58 347 1288      
pawel.czarnul@eti.pg.edu.pl

 

Katedra Architektury Systemów Komputerowych (w skrócie KASK) powstała na Wydziale Elektroniki w roku 1969, kiedy to utworzono Instytut Cybernetyki Technicznej, którego pierwszym dyrektorem został profesor Jerzy Seidler. W tym Instytucie utworzono Zakład Badań Operacyjnych i Przetwarzania Informacji, którego kierownikiem został doc. dr inż. Tadeusz Bartkowski. Zakład ten w swojej dalszej historii zmieniał wielokrotnie nazwę, by z chwilą likwidacji instytutów (w roku 1993) przerodzić się w Katedrę Architektury Systemów Komputerowych. Po przejściu kierownika katedry doc. Tadeusza Bartkowskiego na emeryturę (rok 1997), nowym kierownikiem został prof. Henryk Krawczyk a od września 2016 dr hab. inż. Paweł Czarnul. Warto przy tym podkreślić, że doc. Tadeusz Bartkowski walnie przyczynił się do powstania na Wydziale kierunku Informatyka oraz zapoczątkował rozwój laboratoriów komputerowych. To w jego zakładzie pojawiły się pierwsze komputery na Wydziale: ZAM 41 (1966) i SM3, czy Riad R32. Profesor H. Krawczyk od 2007 roku jest członek korespondentem PAN, a od 2008 pełni funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. W latach 2007-2009 zasiadał w Radzie Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontynuuje prace swojego poprzednika, rozwijając laboratoria komputerowe w kierunku przetwarzania równoległego i rozproszonego. Katedra współpracuje również z Centrum Informacyjnym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), oferującym klastry i chmury obliczeniowe. Prof. Krawczyk od 2011 pełni rolę przewodniczącego Rady Użytkowników TASK.