Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

 

W Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej prowadzone badania koncentrują się na technikach bardzo wysokich częstotliwości w zakresie od setek megaherców do teraherców. Badania teoretyczne (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe) oraz prace eksperymentalne obejmują elementy (anteny, falowody, sprzęgacze, rozgałęzienia i czujniki), układy pasywne (filtry, dipleksery, cyrkulatory, przesuwniki fazowe, dopasowane obciążenia, tłumiki), aktywne(wzmacniacze, miksery, modulatory) i podsystemy (odbiorniki, nadajniki, nadajniki-odbiorniki), które są szeroko stosowane we współczesnej radiokomunikacji i radiolokacji. W szczególności działania badawcze dotyczą nowatorskich struktur filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami dyspersyjnymi zależnymi od częstotliwości lub projektowania i prototypowania komponentów wysokiej częstotliwości. Opracowywane są również różnego rodzaju czujniki wykorzystujące fale elektromagnetyczne do wykrywania i pomiaru właściwości elektrycznych materiałów i cieczy. Inne działania badawcze koncentrują się na dyfrakcji fal elektromagnetycznych oraz badaniu i modelowaniu nowych sztucznych materiałów (metamateriałów, materiałów chiralnych i pseudochiralnych) wraz z ich zastosowaniem w inżynierii mikrofalowej i antenowej. Badania stosowane prowadzone są w ścisłej współpracy z przemysłem europejskim w szerokim i szybko rozwijającym się obszarze zastosowań technologii bezprzewodowych w Internecie rzeczy (IoT), bezprzewodowych sieciach sensorowych (WSN) i identyfikacji radiowej (RFID) na potrzeby telemetrii, monitoringu środowiska, automatyzacja przemysłu lub przestrzeni inteligentnej. Aplikacyjne tematy badawcze obejmują nowatorskie energooszczędne, rekonfigurowalne anteny, również dla systemów 5G/6G do zakresu fal milimetrowych (mmW), algorytmy lokalizacji i kierunku nadejścia, techniki łagodzenia zakłóceń, a także nowatorską komunikację satelitarną, zwłaszcza dla małych satelit, takich jak CubeSats.

 

Katedra realizuje projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozowju. Szczegółowy opis projektów znajduje się w zakładce: Nauka i badania -> Projekty

“Loga2”

Katedra realizuje projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis projektów znajduje się w zakładce: Nauka i badania -> Projekty

Loga