Pracownicy katedry | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy katedry

  • Kierownik katedry
  • Profesor
  • Zastępca kier. katedry
  • Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
  • Samodzielny referent
  • Informatyk
  • Informatyk
  • Informatyk
Specjalista ds. projektów
Specjalista ds. projektów
Starszy specjalista
Referent techniczny