Pracownicy katedry | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy katedry

  • Kierownik katedry
  • Profesor
  • Zastępca kier. katedry
  • Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Specjalista informatyk
  • Samodzielny referent
  • Informatyk
Specjalista ds. projektów
  • Technik
  • Samodzielny referent ds. finansowo-administracyjny
Starszy specjalista
Referent techniczny