Dydaktyka KIMA | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KIMA

Specjalność dydaktyczna

Specjalność dydaktyczna uwzględnia specyfikę techniki mikrofalowej, stosowanej powszechnie we współczesnej telekomunikacji, szczególnie w telefonii komórkowej. Katedra dysponuje nowoczesnymi symulatorami układów i systemów (ADS, FEKO, HFSS, InventSIM, QuickWave), pracownią technologiczną (wykonywanie layoutu), stanowiskiem do badania anten mikrofalowych, laboratorium techniki światłowodowej, najnowszymi przyrządami umożliwiającymi automatyczne pomiary parametrów układów mikrofalowych w zakresie do 40 GHz. Ww. oprzyrządowanie jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym, w efekcie czego studenci poznają od strony teoretycznej (symulacja komputerowa) oraz praktycznej (realizacja wybranych elementów i układów oraz ich pomiary) najnowszą technikę i technologię mikrofalową. Istotną częścią procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów ze współczesnymi systemami telekomunikacyjnymi i radiolokacyjnymi (w ramach opcji zorientowanej na systemy).

PREZENTACJA