Nauka i badania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Specjalność badawcza

Sepcjalnośc badawcz KIMiA związana jest z techniką bardzo wysokich częstotliwości w zakresie od setek megaherców do teraherców. Badania teoretyczne (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe) oraz prace eksperymentalne obejmują elementy (anteny, falowody, sprzęgacze, rozgałęzienia i czujniki), układy pasywne (filtry, dipleksery, cyrkulatory, przesuwniki fazowe, dopasowane obciążenia, tłumiki), aktywne(wzmacniacze, miksery, modulatory) i podsystemy (odbiorniki, nadajniki, nadajniki-odbiorniki), które są szeroko stosowane we współczesnej radiokomunikacji i radiolokacji. W szczególności działania badawcze dotyczą nowatorskich struktur filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami dyspersyjnymi zależnymi od częstotliwości lub projektowania i prototypowania komponentów wysokiej częstotliwości. Opracowywane są również różnego rodzaju czujniki wykorzystujące fale elektromagnetyczne do wykrywania i pomiaru właściwości elektrycznych materiałów i cieczy. Inne działania badawcze koncentrują się na dyfrakcji fal elektromagnetycznych oraz badaniu i modelowaniu nowych sztucznych materiałów (metamateriałów, materiałów chiralnych i pseudochiralnych) wraz z ich zastosowaniem w inżynierii mikrofalowej i antenowej. Badania stosowane prowadzone są w ścisłej współpracy z przemysłem europejskim w szerokim i szybko rozwijającym się obszarze zastosowań technologii bezprzewodowych w Internecie rzeczy (IoT), bezprzewodowych sieciach sensorowych (WSN) i identyfikacji radiowej (RFID) na potrzeby telemetrii, monitoringu środowiska, automatyzacja przemysłu lub przestrzeni inteligentnej. Aplikacyjne tematy badawcze obejmują nowatorskie energooszczędne, rekonfigurowalne anteny, również dla systemów 5G/6G do zakresu fal milimetrowych (mmW), algorytmy lokalizacji i kierunku nadejścia, techniki łagodzenia zakłóceń, a także nowatorską komunikację satelitarną, zwłaszcza dla małych satelit, takich jak CubeSats.

Oferowane usługi badawcze

Katedra dysponuje pracownią technologiczną, umożliwiającą realizację układów w technologii HMUS, analizatorem wektorowym pracującym w zakresie do 40 GHz, analizatorami skalarnymi, analizatorem widma sygnału oraz stanowiskiem do badań anten (anechoic chamber) w pasmie 0.7−20 GHz, co umożliwia realizację i badania szerokiej gamy elementów i układów mikrofalowych.

Oferowane usługi badawcze dotyczą niżej wymienionych tematów:

  • pełnofalowe metody analizy struktur 2D i 3D,
  • opracowywanie i zrównoleglanie algorytmów numerycznych,
  • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze, modulatory, generatory, anteny mikropaskowe itp.),
  • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal,
  • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii,
  • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka).