Prowadzone projekty w Katedrze IMiA


Projekty międzynarodowe

 • "EDISON Projektowanie elektromagnetyczne giętkich sensorów" -- projekt Team-TECH finansowany przez FNP - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • DEWI (ang. Dependable Embedded Wireless Infrastructure)
 • ACCUS "Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems" -- projekt finansowany z mechanizmu ARTEMIS oraz ARTEMIS JU w ramach projektu ACCUS
 • COPCAMS "COgnitive & Perceptive CAMeraS"(Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu) -- projekt finansowany z mechanizmu ARTEMIS w ramach 7 Programu Ramowego UE
 • 2010-2013 - "Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych" -- projekt badawczy zwiazany z akcja COST IC0803 dofinansowany przez MNiSW - kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
 • 2010-2014 - "E 5071 MWAVE_CAD - Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych" -- projekt badawczy EUREKA dofinansowany z NCBiR - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

HORYZONT 2020

 • 2015-2018 - ENABLE-S3 - Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów - European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems - dr hab. inż. Łukasz Kulas
 • 2017 – 2020 - Productive 4.0 - Systemy elektroniczne i teleinformatyczne dla cyfryzacji przemysłu i optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w całym cyklu życia produktu - Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle - dr hab. inż. Krzysztof Nyka - https://productive40.eu/
 • 2017-2020 - SCOTT - Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy - Secure COnnected Trustable Things - dr hab. inż. Łukasz Kulas - https://scottproject.eu/
 • 2018-2021 - AFarCloud - Zagregowane rolnictwo w chmurze - Aggregate Farming in the Cloud - dr hab. inż. Łukasz Kulas - https://www.kdt-ju.europa.eu/projects/afarcloud
 • 2018-2021 - SECREDAS - Mechanizmy bezpieczeństwa dla niezawodnych systemów zautomatyzowanych - Cyber Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems - dr hab. inż. Krzysztof Nyka - https://secredas-project.eu/
 • 2019-2022 - Arrowhead Tools - Narzędzia dla rozwoju cyfryzacji systemów - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions - dr hab. inż. Krzysztof Nyka - https://tools.arrowhead.eu/home/
 • 2020-2023 - InSecTT - Inteligentne i bezpieczne rozwiązania bezprzewodowe dla internetu rzeczy - Intelligent Secure Trustable Things - dr hab. inż. Łukasz Kulas - https://www.insectt.eu/
 • 2020-2024 - Beyond5 - Budowa europejskiego łańcucha dostaw dla RFSOI, umożliwiającego tworzenie nowych aplikacji bezprzewodowych do detekcji, komunikacji, komunikacji 5G i przyszłych technologii radiowych - Building the fully European supplY chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond - dr hab. inż. Krzysztof Nyka - https://www.beyond5project.org/
 • 2021-2024 - TRANSACT - Transformacja cyberfizycznych systemów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozproszone rozwiązania dla użytkowników końcowych i partnerów - Transform safety-critical cyber-physical systems into distributed solutions for end-users and partners - dr hab. inż. Łukasz Kulas - https://transact-ecsel.eu/
   

HORYZONT EUROPA

Projekty krajowe

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 

 • 2011-2013 - "Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment" -- projekt finansowany w ramach programu HOMING PLUS -- kierownik projektu: dr inż. Tomasz Stefański

Projekty Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

 • 2011-2014 - "Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2012-2016 - "Badania anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy" -- kierownik projektu: dr inż. Rafał Lech
 • 2013-2016 - "Wielopoziomowo-przyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzystujące prawa fizyki, wielopoziomową metodę elementu skończonego i modele zredukowane" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2013-2014 - "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagana Dyskretną Funkcją Greena" -- kierownik projektu: dr inż. Tomasz Stefański
 • 2014-2015 - "Metody klonowania podobszarów w szybkiej analizie struktur mikrofalowych i fotonicznych metodą elementów skończonych z zastosowaniem wielopoziomowej redukcji rzędu modelu" -- kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Fotyga
 • 2014-2017 - "Badanie zjawisk polowych występujących przy rozpraszaniu fali elektromagnetycznej w nowych materiałach i ich zastosowanie w technice mikrofalowej i fal milimetrowych" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
 • 2015-2018 - "Krylov subspace techniques for solving medium-scale computational electromagnetics problems using the higher-order finite-element method on memory-constrained multiple-GPU systems" -- kierownik projektu: prof dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2014-2018 - "Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystujące mechanikę bryły sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem metody elementów skończonych" -- kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki


Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 • 2012-2013 - "Badanie dielektryczno-ferrytowych prowadnic wielopaskowych ze zredukowaną masą oraz ich wykorzystanie do realizacji wzajemnych i niewzajemnych układów dla współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Wojciech Marynowski
 • 2012-2013 - "Badanie właściwości nowych materiałów oraz struktur falowych zawierajšcych niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
 • 2011-2012 - "Badanie zjawisk rozpraszania w strukturach periodycznych zawierających trójwymiarowe obiekty rozpraszające" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
 • 2011-2012 - "Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja, filtracja, tłumienie harmonicznych" -- kierownik projektu: doc. dr hab. inż. Marek Kitliński
 • 2011-2011 - "Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
 • 2010-2013 - "Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2009-2012 - "Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wynikowej selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki