Projekty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty

Prowadzone projekty w Katedrze IMiA


Projekty międzynarodowe

 • "EDISON Projektowanie elektromagnetyczne giętkich sensorów" -- projekt Team-TECH finansowany przez FNP - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • DEWI (ang. Dependable Embedded Wireless Infrastructure)
 • ACCUS "Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems" -- projekt finansowany z mechanizmu ARTEMIS oraz ARTEMIS JU w ramach projektu ACCUS
 • COPCAMS "COgnitive & Perceptive CAMeraS"(Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu) -- projekt finansowany z mechanizmu ARTEMIS w ramach 7 Programu Ramowego UE
 • 2010-2013 - "Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych" -- projekt badawczy zwiazany z akcja COST IC0803 dofinansowany przez MNiSW - kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
 • 2010-2014 - "E 5071 MWAVE_CAD - Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych" -- projekt badawczy EUREKA dofinansowany z NCBiR - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

Projekty krajowe

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 

 • 2011-2013 - "Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment" -- projekt finansowany w ramach programu HOMING PLUS -- kierownik projektu: dr inż. Tomasz Stefański

Projekty Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

 • 2011-2014 - "Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2012-2016 - "Badania anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy" -- kierownik projektu: dr inż. Rafał Lech
 • 2013-2016 - "Wielopoziomowo-przyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzystujące prawa fizyki, wielopoziomową metodę elementu skończonego i modele zredukowane" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2013-2014 - "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagana Dyskretną Funkcją Greena" -- kierownik projektu: dr inż. Tomasz Stefański
 • 2014-2015 - "Metody klonowania podobszarów w szybkiej analizie struktur mikrofalowych i fotonicznych metodą elementów skończonych z zastosowaniem wielopoziomowej redukcji rzędu modelu" -- kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Fotyga
 • 2014-2017 - "Badanie zjawisk polowych występujących przy rozpraszaniu fali elektromagnetycznej w nowych materiałach i ich zastosowanie w technice mikrofalowej i fal milimetrowych" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
 • 2015-2018 - "Krylov subspace techniques for solving medium-scale computational electromagnetics problems using the higher-order finite-element method on memory-constrained multiple-GPU systems" -- kierownik projektu: prof dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2014-2018 - "Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystujące mechanikę bryły sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem metody elementów skończonych" -- kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki


Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 • 2012-2013 - "Badanie dielektryczno-ferrytowych prowadnic wielopaskowych ze zredukowaną masą oraz ich wykorzystanie do realizacji wzajemnych i niewzajemnych układów dla współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Wojciech Marynowski
 • 2012-2013 - "Badanie właściwości nowych materiałów oraz struktur falowych zawierajšcych niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
 • 2011-2012 - "Badanie zjawisk rozpraszania w strukturach periodycznych zawierających trójwymiarowe obiekty rozpraszające" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
 • 2011-2012 - "Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja, filtracja, tłumienie harmonicznych" -- kierownik projektu: doc. dr hab. inż. Marek Kitliński
 • 2011-2011 - "Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
 • 2010-2013 - "Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • 2009-2012 - "Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wynikowej selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki