Nabór na stanowisko Post-doc w projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821 | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-30

Nabór na stanowisko Post-doc w projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821

Projekt NCN

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie elektronika lub dziedzinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu (okres ten może być przedłużony o czas trwania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, bądź długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby);
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych oraz w projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki;
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w badaniach nad właściwościami materiałów porowatych
 • umiejętność pracy w grupie międzynarodowej;
 • dobra organizacja pracy obejmująca realizację kilku zadań jednocześnie;
 • płynna komunikacja w języku angielskim (na poziomie min. B2).

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionego będzie należało m.in.:

 • przygotowanie spieków porowatych stali metodami druku 3D oraz odlewania foliowego;
 • wykonywanie analiz porowatych spieków - wyznaczanie porowatości, powierzchni i innych parametrów;
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • przygotowanie raportów z prowadzonych badań.

Warunki zatrudnienia:
zatrudnienie w formie umowy o pracę na pełny etat

Dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV - w tym wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 3. odpis dyplomów lub innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oferty należy nadsyłać na adres e-mail: sebastian.molin@pg.edu.pl

Termin składania ofert: 11.12.2023 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

19 wyświetleń