Logo KSDiR

Kierownik
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw.
budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pok. 545
tel. +48 58 347 2018      kova@pg.edu.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki powołana została w roku 2006 z części Katedry Systemów Automatyki. Obszarem zainteresowań Katedry są współczesne metody projektowania układów identyfikacji, sterowania i podejmowania decyzji. Badania naukowe, które są prowadzone w Katedrze dotyczą m.in. problemów robotyki, modelowania i identyfikacji oraz planowania i sterowania procesami rzeczywistymi zarówno przemysłowymi, jak i zarządczymi oraz ekonomicznymi, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz narzędzi pochodzących zarówno z klasycznego aparatu matematycznego, jak i z rozwoju sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej. Diagnostyka procesów przemysłowych, metody analizy i filtracji sygnałów, estymacji stanu obiektów dynamicznych oraz planowania produkcji i innych zagadnień optymalizacji uzupełniające charakterystykę Katedry wykorzystywane są zarówno w szeroko rozumianej automatyce, jak i w sterowaniu robotami mobilnymi oraz pojazdami samochodowymi i innymi. W dziedzinie dydaktyki Katedra współuczestniczy w kształceniu na kierunku Automatyka i Robotyka.