Katedra prowadzi badnia w następujących dziedzinach:

Automatyka:

 • Modelowanie i identyfikacja systemów
 • Obserwacja obiektów i estymacja stanu
 • Projektowanie i optymalizacja układów
 • Adaptacyjne i predykcyjne układy sterowania
 • Diagnostyka procesów
 • Podejmowanie decyzji
 • Inteligencja obliczeniowa

Robotyka:

 • Układy sterowania robotów oraz manipulatorów (kończyn)
 • Optymalizacja trajektorii ruchu
 • Inteligencja zespołowa
 • Systemy współpracujące (agentowe)