Nauka i badania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Prace badawcze prowadzone w Katedrze Systemów Multimedialnych obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z dźwiękiem, obrazem, technologiami multimedialnymi, interfejsami multimodalnymi i wieloma innymi zagadnieniami. Rozwiązania opracowane w Katedrze były prezentowane na wielu krajowych i zagranicznych wystawach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wiele rozwiązań uzyskało ochronę patentową w Polsce i na świecie. Wyniki prac badawczych są publikowane w czasopismach oraz prezentowane podczas konferencji naukowych.

Najważniejsze tematy prac badawczych aktualnie prowadzonych w Katedrze zestawiono poniżej.

 • Technologia studyjna:
  • rejestracja dźwięku i obrazu
  • przetwarzanie sygnałów
  • montaż i miksowanie nagrań
  • post-produkcja dźwięku i obrazu
  • systemy wirtualnej rzeczywistości
  • wielokanałowe systemy dźwięku
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów fonicznych:
  • rekonstruowanie nagrań
  • rozpoznawanie mowy
  • synteza mowy
  • algorytmy poprawy jakości i zrozumiałości mowy
  • filtracja przestrzenna, lokalizacja źródeł dźwięku
  • wspomaganie osób z zaburzeniami słuchu i mowy
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów wizyjnych:
  • rozpoznawanie obiektów w obrazie
  • wykrywanie i śledzenie obiektów ruchomych
  • wizyjne rozpoznawanie mowy
  • analiza obrazu z kamer ToF, termowizyjnych i podczerwieni
  • animacja komputerowa postaci
  • systemy przechwytywania ruchu (motion capture)
 • Interfejsy multimodalne człowiek-maszyna:
  • interfejsy dla osób niepełnosprawnych
  • sterowanie komputerem za pomocą śledzenia wzroku
  • sterowanie za pomocą gestów
  • sterowanie głosowe
  • analiza fal mózgowych
 • Technologie bezpieczeństwa:
  • biometryczne rozpoznawanie osób
  • weryfikacja podpisu
  • wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń w obrazie z kamery
  • wykrywanie zdarzeń dźwiękowych
 • Systemy teleinformatyczne:
  • monitorowanie środowiska, mapy hałasu
  • multimedialne systemy telemedyczne – diagnostyka słuchu i wzroku
  • systemy monitorowania dróg i sterowania ruchem drogowym
 • Implementacje algorytmów przetwarzania danych multimedialnych
  • procesory sygnałowe (DSP)
  • moduły uruchomieniowe i systemy wbudowane (Intel Galileo, itp.)
  • platformy do obliczeń równoległych (np. GPU)
  • obliczenia superkomputerowe
 • Multimedialne zastosowania metod uczenia maszynowego
  • algorytmy sztucznej inteligencji
  • rozpoznawanie i klasyfikacja dźwięków i obrazów
 • Akustyka muzyczna
  • rozpoznawanie dźwięków i fraz muzycznych
  • ocena testów subiektywnych
  • testy odsłuchowe
  • ocena jakości głosów śpiewaczych
 • Technika nagłaśniania:
  • projektowanie akustyczne pomieszczeń
  • projektowanie systemów nagłośnieniowych
  • metody adaptacji akustycznej pomieszczeń
  • pomiary akustyczne pomieszczeń
 • Technologie mobilne:
  • diagnostyka i monitorowanie stanu zdrowia
  • nowe formy komunikowania się osób