Aktywny sonar dalekiego zasięgu do poszukiwania okrętów podwodnych 

Wdrożenie obejmowało nadajnik, odbiornik, blok cyfrowego przetwarzania sygnałów hydrolokacyjnych, zespół zobrazowania i sterowania, które stanowią większość zespołów sonaru MG-322 DSP. Wszystkie wymienione zespoły zostały zaprojektowane,  zbudowane i przebadane w ramach prób śródlądowych, a po zainstalowaniu na okręcie przeszły  z powodzeniem próby morskie. Stacja jest eksploatowana na okręcie Marynarki Wojennej. W wymienionych blokach zastosowano oryginalne rozwiązania systemowe i konstrukcyjne wykorzystujące współczesną technologię analogowej i cyfrowej generacji sygnałów oraz odbioru, przetwarzania i wizualizacji sygnałów echa.

MG-322

Realizacja wdrożenia wymagała od zespołu naukowego i konstruktorskiego niemałej wiedzy i umiejętności takich jak:

 • Programowanie C/ C++ w systemach operacyjnych Windows (MFC)
 • Programowanie C/C++ w systemach wbudowanych (QNX)
 • Programowanie sieciowe (TCP, UDP, multicast)
 • Programowanie grafiki (Direct X, GDI+,  OpenGL)
 • Programowanie interfejsów: RS-232, USB 2.0
 • Znajomość magistral: VMEbus, compact PCI
 • Projektowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS)
 • Implementacja algorytmów CPS na platformach DSP
 • Projektowanie układów analogowych dużej mocy
 • Projektowanie filtrów analogowych
 • Pomiar charakterystyk przetworników hydroakustycznych, procedury zgodne z normami jakości
 • Znajomość oprogramowania CAD wspierającego projektowanie modułów elektronicznych
 • Podstawy automatyki (przekaźniki, układy stabilizacji położenia anteny)
 • Integracja wdrożonego systemu z istniejącymi systemami okrętowymi

Powyższą wiedzę i umiejętności przekazujemy naszym studentom.