Pasywny sonar dalekiego zasięgu z anteną holowaną 

Wdrożony sonar pasywny z anteną holowaną SQR-19PG jest przeznaczony do wykrywania okrętów podwodnych. W ramach prac wdrożeniowych zaprojektowano i zbudowano blok akwizycji i transmisji danych akustycznych i nieakustycznych, anteny oraz pokładowe bloki cyfrowego przetwarzania sygnałów i ich ekspozycji. W blokach tych zastosowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i metody cyfrowego przetwarzania sygnałów i ich ekspozycji, wykorzystujące wyniki własnych badań. Stacja hydrolokacyjna zainstalowana jest na okrętach Marynarki Wojennej.

SQR-19PG

Realizacja wdrożenia wymagała od zespołu naukowego i konstruktorskiego niemałej wiedzy i umiejętności takich jak:

 • Programowanie C/ C++ w systemach operacyjnych Windows (MFC)
 • Programowanie C/C++ w systemach wbudowanych (QNX)
 • Programowanie sieciowe (TCP, UDP, multicast)
 • Programowanie grafiki (Direct X, GDI+,  OpenGL)
 • Programowanie interfejsów: RS-232, USB 2.0
 • Znajomość magistral: VMEbus    
 • Projektowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS)
 • Implementacja algorytmów CPS na komputerach przemysłowych
 • Projektowanie układów analogowych dużej mocy
 • Projektowanie filtrów analogowych
 • Pomiar charakterystyk przetworników hydroakustycznych,  obsługa sprzętu pomiarowego, procedury zgodne z normami jakości
 • Znajomość oprogramowania CAD wspierającego projektowanie modułów elektronicznych
 • Podstawy automatyki (obsługa sensorów temperatury i ciśnienia, obsługa kompasu)

Powyższą wiedzę i umiejętności przekazujemy naszym studentom.