OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO w semestrze zimowym roku akademickim 2022/2023: „Systemy telekomunikacyjne” | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-12

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO w semestrze zimowym roku akademickim 2022/2023: „Systemy telekomunikacyjne”

logo PG
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Sieci Teleinformacyjnych ogłasza nabór pracownika do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: I stopnia (kierunek informatyka) w semestrze zimowym roku akademickim 2022/2023 z przedmiotu „Systemy telekomunikacyjne” w zakresie wykładów prowadzonych na semestrze 3.  

Obowiązki pracownika:

 • prowadzenie zajęć wykładowych w wymiarze 31 godzin, zgodnie z planem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023,
 • udzielanie konsultacji,
 • ocena postępów studenckich w czasie semestru,
 • ocena sumarycznych efektów uzyskanych przez studentów w całym cyklu zajęć dydaktycznych.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja,
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wykładowych dotyczących systemów telekomunikacyjnych,
 • bezstronność w ocenie prac studenckich, doświadczenie dydaktyczne, przychylny stosunek do studentów, sumienność i punktualność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Przewidywany okres zatrudnienia:10.2022 - 02.2023

CV prosimy składać na adres:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
Katedra Sieci Teleinformacyjnych,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

lub drogą elektroniczną na adres: ksist@eti.pg.edu.pl

do dnia 15 września 2022 r. do godz. 15:00.

 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji".

 


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Pobierz ogłoszenie (pdf, 592.89kB)

98 wyświetleń