Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą na rzecz całego Wydziału, a w szczególności dla kierunku Elektroniki i Telekomunikacji.

Kierownik

dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. uczelni

budynek WETI A, pok. EA 600
tel.: +48 58 347 27 79
e-mail: adrian.bekasiewicz@pg.edu.pl

 

Zastępca kierownika

dr inż. Bartosz Czaplewski

budynek WETI A, pok. EA 604
tel.: +48 58 347 11 61
e-mail: bartosz.czaplewski@eti.pg.edu.pl

Działalność dydaktyczna.

Katedra jest zaangażowana w realizację przedmiotów kierunkowych profilowych na

W ramach tych specjalności przygotowujemy studentów do twórczej pracy inżynierskiej oraz do udziału w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie sieci i systemów teleinformacyjnych. Obszary wiedzy i umiejętności dotyczą dziedziny telekomunikacji oraz  dziedzin pokrewnych związanych ze świadczeniem usług dla społeczeństwa informacyjnego.

Studia przygotowują absolwenta do syntetycznego spojrzenia na problematykę dotyczącą projektowania oraz realizacji infrastruktury dla usług multimedialnych w sieciach teleinformacyjnych obecnej i następnej generacji.

Działalność naukowo-badawcza.

Przedmiotem zainteresowania Katedry są badania teoretyczne i aplikacyjne w nowoczesnych sieciach i systemach teleinformacyjnych, tj. w Sieciach Następnej Generacji NGN, w tym dotyczące Internetu następnej generacji NGI.

Prace prowadzone w Katedrze obejmują w szczególności takie zagadnienia jak:

 • projektowanie zasobów sieci, węzłów i systemów dla takich technologii jak: TDM, IP, MPLS, GMPLS, DWDM, z uwzględnieniem aspektu niezawodności,
 • konwergencja usług, technologii i sieci operatorskich,
 • inżynierię ruchu wspierającą jakość usług multimedialnych,
 • modelowanie systemów obsługujących zróżnicowane jakościowo strumienie i klasy usług,
 • systemy sygnalizacji i protokoły komunikacyjne (DSS1, SS7 z ISUP oraz INAP, SIP, H.323, MGCP, MEGACO/H.248),
 • zastosowania systemów xDSL (ADSL, VDSL) w szerokopasmowej wielousługowej sieci dostępowej,
 • integracja systemów xDSL ze środowiskiem sieci transportowej opartej na standardzie Ethernet (EoVDSL),
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów w telekomunikacji (wykorzystanie reprezentacji biegunowych w analizie i synchronizacji modulacji cyfrowych),
 • estymacja i transmodulacyjne przekształcania reprezentacji biegunowych sygnałów pasmowych i zespolonych w zastosowaniach w telekomunikacji cyfrowej,
 • wieloszybkościowe przetwarzanie sygnałów a w tym projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających i ich zastosowanie w algorytmach zmiany szybkości próbkowania,
 • cyfrowego znakowania wodnego obrazów z wykorzystaniem algorytmów asymetrycznych, w których znakowanie jest wykonywane przy użyciu tajnego klucza, a każdy użytkownik może sprawdzić obecność znaku wykorzystując klucz publiczny,
 • zabezpieczenie transmisji informacji cyfrowych przy użyciu kodowania nadmiarowego, krytptografii i steganografii.