Nauka i badania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Badania naukowe

Przedmiotem zainteresowania Katedry są badania teoretyczne i aplikacyjne w nowoczesnych sieciach i systemach teleinformacyjnych, tj. w Sieciach Następnej Generacji NGN, w tym dotyczące Internetu następnej generacji NGI, oferujących usługi multimedialne o gwarantowanej i zróżnicowanej jakości. Obejmują one przede wszystkim technologie przewodowego i optycznego dostępu oraz transportu informacji. Prowadzone są prace nad technologią Voice over IP (VoIP), jakością usług i inżynierią ruchu telekomunikacyjnego.

Katedra zajmuje się również oceną niezawodności sieci, teorią i algorytmami cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych i biomedycznych, modemami i transmodulatorami o implementacji cyfrowej, filtrami cyfrowymi liniowymi i nieliniowymi, oraz zabezpieczeniami za pomocą cyfrowych znaków wodnych danych multimedialnych, a w szczególności obrazów.

Prace prowadzone w Katedrze obejmują w szczególności takie zagadnienia jak:

 • projektowanie zasobów sieci, węzłów i systemów dla takich technologii jak: TDM, IP, MPLS, GMPLS, DWDM, z uwzględnieniem aspektu niezawodności,
 • konwergencja usług, technologii i sieci operatorskich,
 • inżynierię ruchu wspierającą jakość usług multimedialnych,
 • modelowanie systemów obsługujących zróżnicowane jakościowo strumienie i klasy usług,
 • systemy sygnalizacji i protokoły komunikacyjne (DSS1, SS7 z ISUP oraz INAP, SIP, H.323, MGCP, MEGACO/H.248),
 • zastosowania systemów xDSL (ADSL, VDSL) w szerokopasmowej wielousługowej sieci dostępowej,
 • integracja systemów xDSL ze środowiskiem sieci transportowej opartej na standardzie Ethernet (EoVDSL),
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów w telekomunikacji (wykorzystanie reprezentacji biegunowych w analizie i synchronizacji modulacji cyfrowych),
 • estymacja i transmodulacyjne przekształcania reprezentacji biegunowych sygnałów pasmowych i zespolonych w zastosowaniach w telekomunikacji cyfrowej,
 • wieloszybkościowe przetwarzanie sygnałów a w tym projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających i ich zastosowanie w algorytmach zmiany szybkości próbkowania,
 • cyfrowego znakowania wodnego obrazów z wykorzystaniem algorytmów asymetrycznych, w których znakowanie jest wykonywane przy użyciu tajnego klucza, a każdy użytkownik może sprawdzić obecność znaku wykorzystując klucz publiczny,
 • zabezpieczenie transmisji informacji cyfrowych przy użyciu kodowania nadmiarowego, krytptografii i steganografii.

Działalność Katedry bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby wynikające z celu, jaki został wyznaczony telekomunikacji w wieku technologii informacji, jako podstawowego elementu funkcjonalnego Globalnej Infrastruktury Informacyjnej przeznaczonej dla społeczeństwa informacyjnego.

Informacje o projektach realizowanych przez katedrę można znaleźć w zakładce Projekty