Dydaktyka KSTI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KSTI

Działalność dydaktyczna jest bezpośrednio związana z głównym nurtem prac prowadzonych przez pracowników Katedry, a nasi absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów z szeroko pojętego rynku usług telekomunikacyjnych. Podczas zajęć studenci oprócz wiedzy nabywają umiejętności w zakresie inżynierii ruchu i projektowania sieci z gwarantowaną jakością usług, projektowania usług teleinformacyjnych i zarządzania projektami teleinformacyjnymi.

Program Profilu Sieci Teleinformacyjne i Specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne uwzględnia także potrzeby dostawców usług i informacji, operatorów sieci telekomunikacyjnych dla abonentów stacjonarnych i ruchomych, biur projektowych oraz firm produkujących sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny.

Studenci poznają globalną infrastrukturę informacyjną, a w szczególności

  • architektury i funkcje wielousługowych sieci teleinformacyjnych i ich węzłów,
  • technologie optycznych systemów transportu informacji,
  • algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów przenoszących informację,
  • systemy transmisji danych,
  • metody zabezpieczania informacji przed naturalnymi i celowymi zakłóceniami,
  • metody zapewniające zabezpieczenie przekazywanych i magazynowanych informacji przed niepowołanym dostępem,
  • metody tworzenia niezawodnych struktur sieci teleinformacyjnych,
  • metody i systemy komutacji kanałów, pakietów i komórek ze szczególnym uwzględnieniem technologii IP.