Doktoraty w ITT | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoraty w ITT

Zgodnie z przepisami prawa, aktualnie informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wyświetlane są w Biuletynie Informacji Publicznej PG (BIP).

Przejdź do strony w BIP  

Dodatkowo poniżej wyświetlane są informacje w formie skróconej.

Loading...