Logo Katedry Systemów Geoinformatycznych

Katedra Systemów Geoinformatycznych jest jedną z najmłodszych katedr na Wydziale ETI, powołana została bowiem do życia w roku 2003 zastępując Katedrę Systemów Telemonitoringu powstałą w 2000 r. Jednakże historia Katedry sięga znacznie dalej w przeszłość, do roku 1955, czyli niemalże do początków istnienia Wydziału. W tymże roku powołana została bowiem Katedra Radionawigacji na Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej.

Katedrą Radionawigacji, przekształconą w 1969 r. w Zakład Hydroakustyki i Elektrofonii, od początku i przez wiele lat kierował prof. Zenon Jagodziński, nazywany niekiedy „ojcem polskiej hydroakustyki” z uwagi na jego niekwestionowany, znaczący wkład w rozwój tej dziedziny w naszym kraju.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Zakładu Hydroakustyki i Elektrofonii w latach siedemdziesiątych było opracowanie przez ówczesnych doktorów n.t. Andrzeja Stepnowskiego i Romana Salamona wraz z Włodzimierzem Martinem (Wydział Okrętowy PG) i Januszem Burczyńskim (Morski Instytut Rybacki) pionierskiego wówczas na świecie komputerowego systemu szacowania zasobów rybnych. System ten zastosowano na zbudowanym we współpracy z FAO w ramach projektu UNDP statku badawczym "Profesor Siedlecki".

W 1992 r. Zakład przekształcił się w Katedrę Akustyki, gdzie w kolejnych latach prof. A. Stepnowski stworzył pod swoim kierunkiem nowy zespół pracowników który w 2000 roku zespół przekształcił się w Katedrę Systemów Telemonitoringu pod jego kierownictwem. W 2003 r. Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Systemów Geoinformatycznych, jednocześnie powołując nową i jedyną jak dotychczas w kraju specjalność dydaktyczną Systemy Geoinformatyczne dla kierunku studiów Informatyka.

W katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Tematyka badań obejmuje zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa, wizualizacje i analizy przestrzenne, systemy numerycznego prognozowania pogody, technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej, oraz zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego.

Katedra kontynuuje również badania z zakresu akustyki podwodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod monitorowania oraz mapowania środowiska morskiego, z uwzględnieniem zasobów żywych, zanieczyszczeń oraz ukształtowania dna.

Katedra oferuje nową atrakcyjną specjalność na kierunku Informatyka: Technologie geoinformatyczne i mobilne.