Katedra Systemów Geoinformatycznych prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Szczegółowa tematyka badań obejmuje:

 • zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa,
 • trójwymiarowe wizualizacje i analizy przestrzenne danych geograficznych,
 • systemy numerycznego prognozowania pogody,
 • technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej,
 • monitorowanie i mapowanie środowiska morskiego,
 • rozpoznawanie i klasyfikację rodzaju dna morskiego na podstawie analizy cech echa z sonarów jednowiązkowych i wielowiązkowych,
 • zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego.

KSG dysponuje specjalistycznym sprzętem umożliwiającym bieżący dostęp do szerokiego zestawu danych geoprzestrzennych. Posiadamy między innymi:

 • stację satelitarną HRPT/MetOp 1.5 m,
 • stację EUMETCast,
 • zdalnie sterowanego drona wyposażonego w kamerę,
 • sonar wielowiązkowy Kongsberg.

Bogaty zestaw źródeł danych pozwala pracownikom Katedry na całodobowy dostęp do najnowszych informacji dotyczących sytuacji w Polsce i na Bałtyku. W szczególności chodzi o:

 • dane EUMETCast,
 • numeryczne prognozy pogody,
 • AVHRR.

Ponadto Katedra posiada bogate wyposażenie umożliwiające działalność naukowo-dydaktyczną, między innymi własną serwerownię, trzy kilkunastostanowiskowe laboratoria komputerowe oraz rozbudowaną sieć urządzeń mobilnych.