Dla studentów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla studentów

Godziny konsultacji obowiązują jedynie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także podczas obu sesji.
Godziny konsultacji nie obowiązują podczas dni określonych w kalendarzu roku akademickiego jako wakacje.

Wykaz godzin konsultacji pracowników Katedry Systemów Geoinformatycznych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Pracownik

Godziny konsultacji

Uwagi

dr inż. Tomasz BEREZOWSKI

wt. 10:00 - 12:00

EA 738

mgr inż.  Tomasz BIELIŃSKI

wt. 10:15 - 12:00

EA 738

dr inż. Krzysztof BIKONIS

pn. 13:15 - 14:00
pt. 13:15 - 14:00

EA 610

dr inż. Andrzej CHYBICKI

wt. 14:00 - 16:00

EA 738

dr hab. Marcin CIECHOLEWSKI

cz. 16:00 - 18:00

EA 645 / MS Teams

dr inż. Jerzy DEMKOWICZ

pn. 11:00 - 13:00

EA 610

dr inż. Przemysław FALKOWSKI-GILSKI

wt. 13:00 - 15:00

EA 451

mgr inż. Tomasz IDZI

pt. 16:00 - 18:00

EA 329

dr hab. inż. Marcin KULAWIAK

cz. 10:00 - 12:00

EA 644

dr inż. Marek KULAWIAK

cz. 11:15 - 12:45 (I poł.)
pn. 11:15 - 12:45 (II poł.)

EA 645

dr inż. Emilia LUBECKA

wt. 10:15 - 11:45

EA 645 / MS Teams

dr hab. inż. Zbigniew ŁUBNIEWSKI

wt. 14:00 - 16:00

EA 746

dr hab. inż. Marek MOSZYŃSKI

wt. 12:00 - 13:00
cz. 12:00 - 13:00

EA 742