Dydaktyka KSGI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KSGI

Katedra Systemów Geoinformatycznych oferuje specjalność dydaktyczną „Technologie geoinformatyczne i mobilne” dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, w obszarze tworzenia rozwiązań opartych o systemy map cyfrowych, przetwarzania danych przestrzennych oraz rozwiązań z obszaru aplikacji mobilnych. Program nauczania jest wynikiem konsultacji oraz współpracy Katedry z przedstawicielami przedsiębiorstw działających zarówno lokalnie jak i w skali krajowej. Dzięki temu realizowana działalność dydaktyczna jest przystosowana do zapotrzebowania rynku pracy w dwóch podstawowych nurtach: systemów informacji przestrzennej (systemy zarządzania informacją przestrzenną, w tym sieciowe, bazy danych przestrzennych, mapy cyfrowe, systemy nawigacji satelitarnej) oraz technologii mobilnych (zaawansowane programowanie urządzeń mobilnych, w tym współpraca z różnymi protokołami sieciowymi i programowanie aplikacji internetowych, zastosowania urządzeń mobilnych, w tym geoinformatyczne oraz multimedialne). Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek oraz bieżącym trendom rozwoju IT, program kształcenia oraz wyposażenie sprzętowe jest regularnie aktualizowane i unowocześniane. W zakresie technologii mobilnych działalność dydaktyczna skupia się na najpopularniejszych platformach tj. iOS oraz Android.

Absolwenci specjalności „Technologie geoinformatyczne i mobilne” znajdują zatrudnienie między innymi w takich firmach jak Intel, Boeing-Jeppesen, Petrobaltic, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPEGIEKA, Famoc, BT Skyrise, Lufthansa, Kongsberg, Thales oraz wielu innych.

Dla wyróżniających się osób, aktywnych w obszarze badań B+R, oferujemy w czasie studiów uczestnictwo w europejskich projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze.

W ramach kursu magisterskich studiów uzupełniających (MSU) na studiach niestacjonarnych Katedra oferuje też specjalność o nazwie „Systemy i technologie mobilne”, gdzie kształceni są przede wszystkim specjaliści z zakresu programowania z użyciem platform mobilnych wyposażonych w systemy iOS oraz Android. W toku nauczania (4 semestry) studenci nabywają także wiedzę z zakresu tworzenia rozwiązań dotyczących grafiki trójwymiarowej i aplikacji multimedialnych, rozwiązań sieciowych oraz innych związanych z technologiami mobilnymi.

Katedra ma też duży udział w prowadzeniu międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Więcej informacji znajdziesz tutaj.