Seminaria | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Seminaria

W katedrze regularnie odbywają się seminaria naukowe, których uczestnicy na bieżąco prezentują i konsultują w zespole wyniki swoich prac badawczych. Z uwagi na generalnie interdyscyplinarny charakter prowadzonych w Katedrze badań naukowych i prac rozwojowych, w seminariach tych niejednokrotnie uczestniczą osoby zarówno z innych katedr Wydziału, jak i z innych współpracujących z Katedrą jednostek, w tym także zagranicznych.

Plan seminariów naukowych

"Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych. Estymacja opadów za pomocą algorytmów empirycznych oraz metod sztucznej inteligencji"

mgr inż. Tomasz BIELIŃSKI; 14 czerwca 2021 godz. 9:15