Projekty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty

Projekty zrealizowane:

 • “Development, testing, demonstration and dissemination of innovative Web-based Geographical Information System for threat monitoring, prediction, and risk analysis for the municipal area (Safe City GIS)” 2012-2014. Finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (w ramach programu PECS).
 • “HortiSat: Integrated satellite applications for highvalue horticultural production” finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (w ramach programu PECS), od 2011 r.
 • „Mówiące Mapy – system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim”, 2010-2013. Projekt badawczo-rozwojowy MNiSW.
 • 5272/B/T02/2010/39 „System automatycznego georeferencjonowania danych przestrzennych z satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących oraz ich integracja z danymi referencyjnymi w postaci rastrowych i wektorowych map cyfrowych”, realizacja 29.10.2010 – 28.04.2012, kier.: dr hab. inż. M. Moszyński, gł. wykonawca: mgr inż. K. Bruniecki, projekt badawczy promotorski.
 • 5287/B/T02/2010/39 „Mobilny system informacji przestrzennej wspomagający nawigację osób niewidomych w terenie miejskim”, realizacja 30.09.2010 – 29.03.2012, kier.: prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, projekt badawczy promotorski.
 • „Internetowy System Informacji Geograficznej do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń przez służby cywilne” (CIPWEBGIS), nr umowy JLS/2007/EPCIP/001, nr ABAC 30-CE-0158016/00-49, realizacja: 15.12.2007 – 14.12.2008 (30.03.2009) na kwotę 55 126,- EUR – realizowany we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdańska w ramach programu UE – European Programme for Critical Infrastructure Protection EPCIP.
 • OR00 002705 „Cyfrowy komunikator – interkom osobisty żołnierza, kryptonim iCOM”, kier.: prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, gł. wykonawcy: dr hab. inż. M. Moszyński, dr inż. J. Demkowicz, P. Wojciechowski, K. Wysocki, W. Komorniczak, projekt rozwojowy MNiSW.
 • Bilateral R&D Cooperation between Hellenic Republic and the Republic of Poland - project on “Development of a monitoring and mapping system for marine pollution via Web-based GIS” between Hellenic Centre for Marine Research and Department of Geoinformatics, Gdansk University of Technology.
 • R02 009 01 „Internetowy system informacji geograficznej GIS do zdalnego monitorowania i obrazowania zanieczyszczeń oraz innych składowych ekosystemów morskich”, kier.: prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, gł. wykonawcy: dr inż. Z. Łubniewski, dr inż. J. Szulwic, grant badawczo-rozwojowy MNiSW.
 • N306 010 31/5080 „Klasyfikacje rodzaju dna morskiego na podstawie ech z sonarów wielowiązkowych”, kier.: dr inż. Z. Łubniewski, grant habilitacyjny MNiSW.
 • 3 T11C 059 30 „Cyfrowe przetwarzanie ech od ryb pelagicznych z zastosowaniem metod odwrotnych”, kier.: dr inż. Marek Moszyński, grant habilitacyjny MNiSW.
 • 4754/IA/155/2004.1 „Zakup sonaru wielowiązkowego wraz z miniaturową echosondą”, dotacja celowa do inwestycji aparaturowej, MNiI.
 • DFS/CD/57/2004 Działania koordynacyjne i organizacyjne Centrum Doskonałości „Technologie Informacyjne w Badaniach i Monitoringu Środowiska Morskiego - INFOMOR”, dotacja MNiI.
 • Grant KBN Nr 3T 11B 015 27 pt.: „Hybrydowy system do redukcji poboru mocy cyfrowych układów VLSI CMOS”, kier. projektu dr W. Szcześniak, wykonawcy: dr inż. Sławomir Kozieł, dr inż. Krzysztof Giaro, termin rozp. 28.09.2004, czas trwania 36 miesięcy.
 • Grant KBN Nr 3 T11C 047 27, promotorski pt: „Zastosowanie języków opisu wirtualnej rzeczywistości do trójwymiarowej wizualizacji rozległych i rozproszonych obiektów podwodnych”, kier. projektu prof. A. Stepnowski, gł. wyk. mgr inż. K. Bikonis, w toku – termin rozp. 29.10.2004 r., czas trwania 28 miesięcy.
 • Grant KBN Nr 3 P04E 052 25, promotorski pt.: „Trójwymiarowe obrazowanie i mapowanie dna morskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód płytkich”, kier. projektu prof. A. Stepnowski, gł. wyk. mgr inż. J. Demkowicz, w toku – termin rozp.10.09.2003 r. – czas trwania 24 miesiące.
 • Grant KBN 6P04E 002 18 pt.: "Rozpoznawanie typu dna morskiego poprzez przetwarzanie sygnałów echa z sondy wieloczęstotliwościowej w systemach fuzzy-neuronowych", promotorski, nr umowy KBN 1093/P04/2000/18, kierownik projektu: prof. A. Stepnowski, wykonawca: mgr inż. Tran Van Dung.
 • “Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego”. Projekt badawczy, promotorski Komitetu Badań Naukowych nr 6 P04E 024 15 (Okres realizacji: od 1.08.1998 do 31.12.1999), Promotor: A. Stepnowski, wykonawca: Z. Łubniewski.

Projkty w realizacji:

MOST Wiedzy