logo KIB

Katedra Inżynierii Biomedycznej (od 2003 r., a wcześniej Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej) powołana została w czerwcu 1991 r., najpierw jako zakład w Instytucie Technologii Elektronicznej, a od początku 1992 r.  po zmianie struktury organizacyjnej Wydziału ETI, funkcjonuje jako niezależna jednostka. W 2002 r. Katedra została wyróżniona dyplomem Ministra Nauki i Informatyzacji uzyskując, we współpracy z szeregiem innych jednostek, status Centrum Doskonałości w zakresie technik medycznych - CEMET.

W 2021 roku w rankingu czasopisma "Perspektywy" kierunek Inżynieria Biomedyczna Politechniki Gdańskiej pojawił się na zaszczytnym trzecim miejscu w rankingu studiów inżynierskich wśród wszystkich kierunków Inżynierii Biomedycznej w Polsce (Perspektywy 2021).

Media społecznościowe:

TWITTER: https://twitter.com/kib_pg

FACEBOOK: https://www.facebook.com/biomed.pg

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/kib-pg/

Informacje katedry

Nowe specjalności

Od semestru letniego roku 2020/2021.

Projekt AITech

14th International Conference on Human System Interaction HSI 2021