KIBM2

Inżynieria Biomedyczna jest obecnie jedną z najsilniej rozwijających się gałęzi nauki i technologii. Łączy wiedzę na pograniczu nauk technicznych, biologicznych i medycznych. Kierunek ten oferuje wykształcenie interdyscyplinarne.  Celem studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, biopomiarów, elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Studenci specjalności kształcą się pod opieką Katedry Inżynierii Biomedycznej, która posiada status Centrum Doskonałości (nadany przez Ministra Nauki w zakresie pozycji naukowej). Mają oni zapewniony dostęp do profesjonalnej kadry, aparatury oraz oprogramowania, a także wymiany z zagranicą (Bruksela, Ilmenau, Londyn).

Kształcimy na dwóch poziomach studiów: inżynierskim (studia I stopnia) - 7 semestrów oraz magisterskim (studia II stopnia) - 3 semestry.