Wyjazdy | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wyjazdy

Studia na kierunku Inżynierii Biomedycznej oferuje swoim studentom możliwość odbycia części studiów oraz praktyk za granicą. W ramach programu Erasmus+ każdy student ma możliwość wnioskowania o taki wyjazd i jego dofinansowanie.

Studia i praktyki za granicą:

 • Kto może wyjechać?
  - student, który ukończył przynajmniej pierwszy rok na studiach I stopnia, dobrze znający język obcy obowiązujący w kraju, do którego chce wyjechać;

 • Do których krajów można wyjechać? 
  - krajów programu: UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Serbia, Turcja, Macedonia Płn.

 • Na jak długo można wyjechać? 
  - każdy student posiada swój „Kapitał Mobilności” = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (wyjazd: min. 90 dni – max. 12 miesięcy);

 • Jakiej wysokości stypendium można dostać? 
  - studia: 450 – 520 euro miesięcznie, praktyki: 550 – 620 euro miesięcznie – zależnie od wybranego kraju wyjazdu;

 • Jakie są korzyści dla studenta podejmującego zagraniczną współpracę? 
  - rozwój osobisty,
  - poznawanie innych kultur,
  - rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym,

  - zwiększenie elastyczności studiów: możliwość udziału w zajęciach niedostępnych na uczelni macierzystej,
  - zwiększenie szansy na rynku pracy.

Więcej szczegółów dotyczących zagranicznych wyjazdów studyjnych i praktyk można znaleźć na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/international.