II stopień - kandydaci | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

II stopień - kandydaci

Od roku akademickiego 2020/2021 opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowy program kształcenia na II stopniu studiów (studia magisterskie).

Prezentacje strumieni na II stopniu studiów na Międzywydziałowym kierunku Inżynieria biomedyczna:

Podział na specjalności obowiązuje już od pierwszego semestru studiów.

 • Specjalność Elektronika w medycynie

EwM

Prezentacja wideo - specjalność Elektronika w medycynie

Prezentacja pdf - specjalność Elektronika w medycynie

Program studiów został opracowany na nowo i większość przedmiotów stanowią przedmioty kierunkowe, odpowiadające nowym i wciąż zmieniającym się trendom naukowym.

W programie studiów dla specjalności Elektronika w medycynie znajduje się wiele przedmiotów, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się świata:

 • Platformy Internet of Things w zastosowaniach medycznych,

 • Rozwiązania CAD/CAM w elektronice medycznej,

 • Programowanie systemów elektronicznych (VHDL, C/Arduino, Python),

 • Modelowanie i metody predykcji w procesach biomedycznych,

 • Inteligentne systemy sensorowe,

 • Aspekty wdrażania i certyfikacji produktów medycznych,

 • Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych,

 • Emisyjność i odporność na promieniowanie EM w aparaturze biomedycznej,

 • Podstawy uczenia maszynowego,

i inne.

 

Przedmioty specjalistyczne obejmują zarówno formę zajęć wykładową, jak i praktyczną - w formie laboratoriów lub projektu.

Siatka godzin - link

 • Specjalność Sztuczna inteligencja

SI


 

Prezentacja wideo - specjalność Sztuczna inteligencja

Prezentacja pdf - specjalność Sztuczna inteligencja

Program studiów został opracowany od nowa i znakomitą większość przedmiotów stanowią przedmioty specjalnościowe.

Wykładowcy to doświadczeni naukowcy i specjaliści z co najmniej 5 katedr Wydziału ETI (m.in. Katedry Inżynierii Biomedycznej, Katedry Sysystemów Multimedialnych, Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów i inne).

Doświadczenie kadry wynika również z realizacji wielu projektów międzynarodowych i krajowych realizowanych także wspólnie z firmami.


 

Co roku KIB współorganizuje międzynarodową szkołę letnią:

International Summer School on Deep Learning (www.dl-lab.eu).


 

Program studiów dla specjalności skupia się głównie na przedmiotach z zakresu sztucznej inteligencji. W ofercie takie przedmioty jak:

 • uczenie maszynowe

 • uczenie głębokie

 • wizja komputerowa

 • przetwarzanie języka naturalnego

 • systemy internetowe i rozproszone

 • języki programowania dla sztucznej inteligencji

 • programowanie urządzeń mobilnych i brzegowych

 • aspekty robotyki w sztucznej inteligencji

 • metody interakcji człowiek-maszyna

 • wprowadzenie do bioinformatyki

i inne.

Każdy z przedmiotów specjalistycznych obejmuje wykłady i cześć praktyczną w formie zajęć w laboratorium lub realizację projektu.

Siatka godzin: link 

Zapewniamy dostęp do specjalistycznej aparatury, obejmującej m.in.:

 • serwery obliczeniowe (m.in. NVIDIA DGX-Station, DGX-1 i inne profesjonalne serwery wyposażone w GPU)

 • nowoczesne komputery (m.in. kilkadziesiąt zestawów komputerowych wyposażonych w karty graficzne NVIDIA Tesla T4, … i inne)

 • mikrokomputery i moduły do inferencji SI (m.in. NVIDIA Xavier, NVIDIA Nano, Google Coral, itp., kilkadziesiąt sztuk)

 • roboty i drony programowalne (m.in. Parrot, DJI; kamery tradycyjne i termowizyjne; drony jeżdżące i latające)

 • urządzenia przenośne (smartphony, tablety – kilkanaście sztuk)

 • urządzenia rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej (m.in. zestawy Oculus Quest, HoloLens II, eye-trackers, itp.)

 • urządzenia diagnostyki medycznej, kamery termowizyjne i inne profesjonalne źródła danych

i inne.


 

 • Specjalność Fizyka medyczna

Prezentacja pdf - specjalność Fizyka medyczna


 

 • Specjalność Chemia w medycynie

Prezentacja pdf - specjalność Chemia w medycynie