Aktywności studenckie:

Studenci Inżynierii Biomedycznej I i II stopnia studiów aktywnie uczestniczą w wyjazdach studyjnych, konferencjach krajowych i zagranicznych.

Uczestniczą w badaniach, dzięki którym powstają ich pierwsze publikacje.

Są twórcami bardzo ciekawych prac inżynierskich, magisterskich oraz projektów badawczych i grupowych.