Kierunki prowadzonych badań naukowych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej  obejmują metody nieinwazyjnej diagnostyki medycznej i elektronicznego monitoringu środowiska i koncentrują się na:

 • rozwoju technik elektroimpedancyjnych i ich zastosowań do nieinwazyjnego testowania tkanek biologicznych, spektroskopii elektroimpedancyjnej, tomografii elektroimpedancyjnej, rozwoju metod pomiarów; modelowania i rekonstrukcji w EIT;
 • rozwoju metod diagnostyki medycznej na drodze badania procesów termicznych, termografii w podczerwieni; tomografii termicznej;
 • rozwoju nowych typów czujników pomiarowych:
  • czujników gazów toksycznych na bazie stałych przewodników jonowych;
  • czujników elektrochemicznych;
  • czujników wilgotności;
  • metod pomiarowych na bazie pomiarów woltamperometrycznych i impedancyjnych;
 • rozwoju metod planowania eksperymentu dla celów optymalnego dawkowania leków i oceny ekosystemów;
 • rozwoju metod obróbki obrazów medycznych;
 • rozwoju systemów informacyjnych w medycynie, w tym wdrożenia norm DICOM, HL7;
 • rozwoju metod oceny osteoporozy;
 • rozwoju metod nadzoru kardiologicznego;
 • rozwoju metod diagnostyki nowotworów;
 • rozwoju metod diagnostyki oparzeń;
 • rozwoju metod diagnostyki mózgu.
profil_badawczy2