Seminaria | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Seminaria

Plan seminariów katedralnych w roku akademickim 2022/2023

Data

Osoba

Temat wystąpienia

26.10.2022

Krystian Zieliński

Systemy wspomagające lekarzy w procesie diagnostyki oraz leczenia niepłodności z wykorzystaniem danych medycznych i genetycznych 

16.11.2022

Jacek Rumiński

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

23.11.2022

Tomasz Kocejko, Magdalena Mazur Milecka Federated Learning in Healthcare

30.11.2022

Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek, Jacek Zieliński Analiza naprężeń płatów skórnych w zespoleniu chirurgicznym

07.12.2022

Ignacy Rogoń Postoperative free flap monitoring

14.12.2022

Anna Węsierska  Rekonstrukcja video

11.01.2023

Magdalena Madej Rozpoznawanie wybranych czynności na podstawie sygnałów z inercyjnych czujników ruchu IMU

18.01.2023

Natalia Kowalczyk Detekcja maseczek na twarzach na obrazach termograficznych

25.01.2023

Grzegorz Jasiński

Wpływ temperatury na działanie półprzewodnikowych czujników gazu i jego kompensacja

01.03.2023 Magdalena Mazur-Milecka

Segmentacja wideo w nagraniach procedury in-vitro

08.03.2023 Kamil Jańczyk Estymacja rozwoju dzieci i młodych dorosłych na podstawie stosunku długosci kończyn do długości tułowia 
15.03.2023 Efklidis Katsaros Multi-task Video Enhancement for Dental Interventions
22.03.2023 Paweł Kalinowski

Detekcja chorób na podstawie analizy wydychanego powietrza

29.03.2023 Karolina Cysewska

Elektrody do stymulacji nerwów vs. stenty sercowo-naczyniowe - postęp badań

5.04.2023 Artur Poliński Nieinwazyjna estymacja ciśnienia – ograniczenia metody wykorzystującej PPG i parametry czasowe

12.04.2023

Marcin Gruszecki Sprzęganie fal mózgowych podczas testu Stenberga
     

Plan seminariów katedralnych w roku akademickim 2021/2022

Data

Osoba

Temat wystąpienia

20.10.2021

Mariusz Kaczmarek

Rezultaty realizacji projektu Ella4Life – Twój Wirtualny Osobisty Asystent w domu i w podróży

27.10.2021

Natalia Głowacka

Detekcja twarzy na obrazach termograficznych

03.11.2021

Marcin Gruszecki Przegląd badań prowadzonych w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMed

17.11.2021

Grzegorz Jasiński Wykrywanie uszkodzeń pojedynczych czujników gazu i czujników w matrycy czujników gazu

24.11.2021

Anna Węsierska Współczesne metody optymalizacji w zadaniach wizji komputerowej niskiego poziomu na  przykładzie algorytmicznego wparcia rozwoju urządzenia do wizualizacji zabiegu dentystycznego

01.12.2021

Efklidis Katsaros Multi-task Learning on Computer Vision Applications

08.12.2021

Ignacy Rogoń Czujniki optyczne do pooperacyjnej oceny przepływu krwi w płatach

15.12.2021

Adam Bujnowski Analiza ukrwienia fragmentów przewodu pokarmowego po resekcji - przed zespoleniem

16.02.2022

Tomasz Kocejko

With an eye to AI in medicine - can artificial intelligence help to screen against rare diseases

23.02.2022

Artur Poliński Nieinwazyjna estymacja ciśnienia
02.03.2022 Kamil Jańczak

Predykcja wieku na podstawie zdjęć densytometrycznych o niskiej rozdzielczości przy użyciu splotowych sieci neuronowych

09.03.2022 Jacek Rumiński Projekty w Katedrze Inżynierii Biomedycznej
16.03.2022 Kamil Osiński

Analiza możliwości i przydatności pomiaru elektrokardiograficznego i elektro-impedancyjnego, za pomocą systemu pomiarowego zintegrowanego z wanną, do monitorowania osoby kąpiącej się - ALGORYTMY ANALIZY DANYCH

23.03.2022 Anna Drewek-Ossowicka

Neural Networks usage in host-based Intrusion Detection Systems

30.03.2022

Magdalena Madej Ocena aktywności fizycznej dzieci z wykorzystaniem 9-osiowego modułu inercyjnego
06.04.2022 Tomasz Neumann Od absolwenta do studenta IBM
27.04.2022 Magdalena Mazur - Milecka Zastosowanie wizji komputerowej w automatyzacji procedur in-vitro
11.05.2022 Jerzy Wtorek

Programy badawcze w ramach IDUB  oraz wybrane aspekty badania układu krążenia.

     

Plan seminariów katedralnych w roku akademickim 2020/2021

Data

Osoba

Temat wystąpienia

07.10.2020

Bulavas Viktoras         

Comparison of the effectiveness of machine learning algorithms in solving the problem of intrusion detection

14.10.2020

Madej Magdalena

Evaluation of cardiac dynamics for CRT

18.11.2020

Pietrewicz Michał

Usefulness analysis of non-invasive, integrated evaluation system for all day monitoring of autonomic and cardio-respiratory systems of people with vasovagal syndrome

25.11.2020

Rogoń Ignacy

Metody badania witalności płatów tkankowych po przeszczepach

2.12.2021

Efklidis Katsaros

Multi-task Learning on Computer Vision for Medical Applications

9.12.2021

Jerzy Wtorek

Inżynieria Biomedyczna jako nowa dyscyplina na PG

13.01.2021

Łukasz Woźniak

 

27.01.2021

Magdalena Madej

Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej

31.03.2021

Magdalena Mazur - Milecka

Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych

21.04.2021

Grzegorz Jasiński

Wpływ temperatury na działanie czujników gazu i jego kompensacja: postępy w realizacji badań związanych z wszczęciem postępowania habilitacyjnego

27.04.2021

Adam Bujnowski   

Wybrane problemy pomiaru dobrostanu seniora w warunkach  naturalnych - postępy  prac badawczych i publikacyjnych  

12.05.2021

Tomasz Kocejko   

Algorytmy wspomagania diagnostyk i interfejsy człowiek - komputer w medycynie

19.05.2021

Anna Węsierska

Współczesne metody optymalizacji w zadaniach wizji komputerowej niskiego poziomu

26.05.2021

Artur Poliński

Badanie oraz modelowanie układu sercowo-naczyniowego - postępy prac związanych z habilitacją