Czym jest szkoła doktorska?

Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów, której głównym celem jest przygotowanie do uzyskania stopnia doktora.  W praktyce oznacza to, że student Szkoły Doktorskiej kształci się nie tylko w obszarze dyscypliny przez siebie wybranej, ale także uczestniczy w kursach z zakresu umiejętności miękkich (z ang. Soft Skills), a po ocenie śródokresowej uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zajęć. W trakcie czteroletniej edukacji każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej otrzymuje stypendium doktoranckie, a także podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Doktoranci mogą także zamieszkać w Domu Studenckim nr 12. W trakcie studiów III stopnia studenci mają możliwość skorzystania z bogatego programu wymian.

Możliwości

W chwili obecnej na liście potencjalnych promotorów znajduje się dwóch pracowników  Katedry Inżynierii Biomedycznej. Reprezentujący dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek oraz prof. dr hab. Inż Piotr Jasiński reprezentujący dyscyplinę automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Rekrutacja

W pierwszym etapie należy spełnić kryteria formalne, na które składają się:

  • złożenie dokumentów potwierdzający nasze wykształcenie (w tym certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2),
  • złożenie deklaracji potencjalnego promotora,
  • złożenie dokumentów aplikacyjnych,
  • uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 W drugim etapie kandydaci oceniani są na podstawie dwóch kryteriów jakościowych:

  • średniej ocen,
  • dorobku naukowego. 

Trzecim i ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której komisja oceni wiedzę kandydata w tematyce przez niego deklarowanej. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w ulotce.

Jak się przygotować?

Jeśli rozważamy rozpoczęcie studiów III stopnia należy więc pamiętać o kilku niezwykle ważnych kwestiach:

  • Przygotowanie odpowiedniego dorobku naukowego. Bez niego przejście procedury rekrutacyjnej może okazać się niemożliwe. Warto zainteresować się tą kwestią jeszcze w trakcie trwania studiów!
  • Terminowość jest niezwykle ważna. Rekrutacja rozpoczyna się już w maju! Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  • Kontakt z potencjalnym promotorem. To on pomoże w wyborze odpowiedniej tematyki, a także w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.