ooo

Pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej:

prof. dr hab inż. Antoni Nowakowski - Honorowy profesor emeritus PG