W Katedrze Metrologii i Optoelektroniki działają następujące Koła Studenckie:

Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej "BioPhoton"

Przewodniczący - Jakub Młodawski
Opiekun naukowy - dr inż. Mateusz Ficek (ETI), dr Brygida Milewska prof. PG (FTiMS), mgr inż. Marta Marszewska

Koło międzywydziałowe: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Siedziba: Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - EA 349
e-mail: knbiophoton@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/KN.BioPhoton


Koło Naukowe Optoelektroniki "Soliton"

Prezes - Michał Suplewski
Opiekun naukowy - dr inż. Adam Mazikowski, dr inż. Katarzyna Karpienko

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Siedziba: Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - EA 349
e-mail: pgsoliton@gmail.com  
FB: https://www.facebook.com/solitonpg/?ref=aymt_homepage_panel


Międzyuczelniane Koło Naukowe "OPTICA"

Studentów Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezes - Marta Szczerska
Opiekun naukowy - prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska
Zastępca opiekuna naukowego - dr inż. Paweł Wityk

Miejsce spotkań: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, budynek A pok.349
e-mail: gut.optica.chapter@gmail.com