Działające koła naukowe na Wydziale ETI zapraszają wszystkich studentów, którzy zainteresowani są realizacją wspólnych pasji i rozwojem zainteresowań naukowych lub badawczych. Każde koło naukowe związane jest tematycznie w jakiś sposób z profilem konkretnej katedry na wydziale, posiada opiekuna lub opiekunów spośród nauczycieli akademickich, dlatego linki związane z jego nazwą kierują na stronę właściwej katedry gdzie znajdziecie dalsze niezbędne informacje.

Koła naukowe działające na WETI
BioPhoton CELL CHIP Gradient
KNIDiO Maxwell GUT OPTICA/OPTICA PING
SafeIdea SKAR Soliton SP2PZH
Vertex Wicomm Yuniors Studencki Klub
Dyskusyjny "Daimonion"
Zarządzanie IT
koło międzywydziałowe

Studenci zawsze mogą założyć inne koło naukowe niż te już działające - zapoznaj się z zasadami funkcjonowania uczelnianych organizacji i kół