• Chcesz żeby czas poświęcony na matematykę, fizykę, pola elektromagnetyczne nie okazał się zmarnowanym?
  • Chcesz lepiej zrozumieć jak działają elementy i układy wysokiej częstotliwości?
  • Chcesz nauczyć się modelowania matematycznego i metod numerycznych?
  • Chcesz projektować układy przy użyciu zaawansowanego oprogramowania (współtworzyć takie oprogramowanie)?

Wstąp do koła naukowego Maxwell!

Udział w kole :

  • przygotuje Cię do (niezbędnej dziś) pracy w zespole
  • ułatwi pisanie pracy dyplomowej
  • umożliwi współudział w innowacyjnych projektach badawczych (włącznie z gratyfikacją finansową)
  • pozwoli zaistnieć w świecie nauki (publikacje lub referaty na sympozjach międzynarodowych)

Kontakt:

e-mail: kolo.maxwell@gmail.com

Opiekun naukowy - dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, tel: (58) 348 62 99, e-mail: pio.kow@gmail.com